Thema's en projecten

Implementatieproject richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties halverwege

In januari 2019 is Verenso gestart met het implementatieproject van de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties. Inmiddels zijn we halverwege het project en is er door de deelnemers hard gewerkt om de analysefase te doorlopen en tot een implementatieplan specifiek voor hun organisatie te komen.

Na de landelijke startbijeenkomst in januari zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan om de huidige praktijk, de doelgroepen en de belemmerende en bevorderende factoren in kaart te brengen. Om dit in kaart te brengen zijn allerlei verschillende manieren gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld voorschrijfgegevens gebruikt, vragenlijsten afgenomen, interviews gehouden en refereeravonden georganiseerd. Als afsluiting van deze analysefase zijn de deelnemers in mei in vier regionale groepen bij elkaar gekomen. In de regionale bijeenkomsten is gewerkt aan het verfijnen van de analyse en het komen tot een implementatieplan specifiek voor de organisatie. Door de deelnemers is tijdens de regionale bijeenkomsten heel hard gewerkt en wij hebben een enorme groei gezien sinds de start van het project. Bij de evaluatie van de regionale bijeenkomsten gaven de deelnemers aan erg tevreden te zijn over de bijeenkomsten en het kunnen delen van ervaringen en ideeën erg op prijs te stellen.

Ondertussen is Verenso bezig met de ontwikkeling van verschillende producten om de deelnemers en overige leden verder te ondersteunen bij implementatie van de richtlijnen. Deze producten zijn onder andere een implementatiehandleiding en zakkaartjes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Naar verwachting worden deze gepubliceerd aan het einde van de zomer.

In het najaar komt er weer een nieuwe ronde met regionale bijeenkomsten. Tot die tijd gaan de deelnemers aan de slag met het uitvoeren van het implementatieplan dat zij hebben gemaakt.

Wij wensen de deelnemers veel succes met de volgende stap en het tweede half jaar van het implementatieproject. Tussendoor kunnen zij uiteraard rekenen op de ondersteuning vanuit de helpdesk van Verenso.

Heeft u ook een vraag over het implementeren van de richtlijnen Urineweginfecties en/of Lage luchtweginfecties? Mail u vraag dan naar ABR@verenso.nl.