Thema's en projecten

Deltaplan dementie

Verenso is aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Het Deltaplan Dementie is een Coöperatie die als doel heeft om, als maatschappelijke onderneming en met betrokkenheid en zeggenschap van de leden, uitvoering te geven aan de doelstellingen van het Deltaplan Dementie.

Zie voor meer informatie de website van Deltaplan Dementie