Thema's en projecten

Minimale dataset voor patiëntgegevens

Specialisten ouderengeneeskunde leggen veel gegevens van verpleeghuispatiënten vast in elektronische patiëntendossiers (EPD). Als deze gegevens worden gestandaardiseerd en ontsloten, kunnen de gegevens worden hergebruikt, voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering (zie Infographic Eenheid van taal). Dan kan een specialist ouderengeneeskunde bijvoorbeeld zien welke behandeling aanslaat bij vergelijkbare patiënten, kunnen professionals richtlijnen ontwikkelen, ontvangen zorgorganisaties managementinformatie, kunnen onderzoekers beter ouderengeneeskundig onderzoek doen en krijgen beleidsmakers inzicht in de gemiddelde zorgzwaarte. Zo kan de zorg aan verpleeghuispatiënten verder verbeterd worden. 

Vragen over dit dossier?

Neem contact op met: 

SandravanBeek_web.jpg

Sandra
van Beek

SdeVries.jpg

Seraya
de Vries

JvanUden.jpeg

Jolijn
van Uden

Waarom een minimale dataset?

De doelstellingen van het ontwikkelen van de minimale dataset zijn:

  1. Verbeteren continuïteit van zorg.
  2. Goede overdracht van gegevens.
  3. Ontsluiten van gegevens voor kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling in de ouderenzorg.
Standaardisatie

De verschillende elektronische patiëntendossiers gebruiken allemaal hun eigen manier, terminologie en definities voor het vastleggen van de gegevens. Dus standaardisatie is nodig. Daarvoor werkt Verenso samen met specialisten ouderengeneeskunde en EPD-leveranciers, aan een gestandaardiseerde minimale dataset. De minimale dataset sluit aan op de al bestaande zorginformatiebouwstenen (zib’s). De ontwikkeling van de minimale dataset is onderdeel van het project Eenheid van Taal, binnen het Programma Leren van Data.

Ontwikkeling van de minimale dataset

De ontwikkeling van de minimale dataset (MDS) bestaat uit drie stappen:

  1. Vaststellen van een concept minimale dataset, inclusief een inventarisatie van beschikbare zorginformatiebouwstenen (2020).
  2. Pilot met het gebruik van de concept minimale dataset in één EPD-systeem en vaststellen definitieve minimale dataset (2021).
  3. Ontwikkeling van eventuele ontbrekende zorginformatiebouwstenen en aanpassen minimale dataset (2022).
Meewerken?

We komen graag in contact met specialisten ouderengeneeskunde die willen meedenken en meewerken. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van de betrokken medewerkers.

Lees meer