Thema's en projecten

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg vervangt per 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen onder voorwaarden kiezen uit een aantal leveringsvormen:

  • Verblijf
  • Volledig pakket thuis
  • Modulair pakket thuis
  • Persoonsgebonden budget