Thema's en projecten

Specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet

Verenso spant zich in om de specialist ouderengeneeskunde een plek te geven binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). We zijn hierover in gesprek met een drietal partijen: het minsterie van VWS (beleid), de Nederlandse Zorgautoriteit (bekostiging), en  Zorgverzekeraars Nederland (inkoop en declaratie). 

In de periode mei 2019 - augustus 2019 verwachten wij van de diverse partijen meer duidelijkheid te krijgen en zullen wij onze leden en andere belanghebbenden op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.