Thema's en projecten

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) en komen veel voor. Ze kunnen ontstaan als het afweersysteem tekortschiet of als het micro-organisme erg sterk is. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van infectieziekten. Als het gaat om het voorkomen en behandelen van infecties, is een belangrijke rol weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde. Dat geldt ook voor het terugdringen van antibioticaresistentie.