Thema's en projecten

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) en komen veel voor. Ze kunnen ontstaan als het afweersysteem tekortschiet of als het micro-organisme erg sterk is. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van infectieziekten. Als het gaat om het voorkomen en behandelen van infecties, is een belangrijke rol weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde. Dat geldt ook voor het terugdringen van antibioticaresistentie. 

 

Activiteiten Verenso

  • Jaarlijks vindt er in het najaar de griepvaccinatie plaats. Dit wordt gecoördineerd door het SNPG. Op de website staat specifieke informatie over het vaccineren in zorginstellingen. Verenso heeft regelmatig contact met de SNPG.
  • Binnen Verenso is een klankbordgroep Infectieziekten actief waaraan circa 15 specialisten ouderengeneeskunde deelnemen. De klankbordgroep komt 2x per jaar bijeen, daarnaast is er contact per e-mail. Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep infectieziekten? Neem dan contact op met Else Poot
  • Het SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) heeft als doel een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Jobje Haaijman vertegenwoordigt Verenso als voorzitter van de adviescommissie van SNIVVanaf januari 2019 is het SNIV gestart met een verdiepende surveillance over urineweginfecties.
  • Het RIVM organiseert maandelijks een signaleringsoverleg (ziekenhuis)infecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Bij het SO-ZI/AMR moeten BRMO uitbraken worden gemeld, onder andere om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de NZA. Namens Verenso neemt Desiree aan de Stegge deel aan dit overleg.