Thema's en projecten

Antibioticaresistentie: infectiepreventie en antibioticabeleid

Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat infectieziekten, zoals lage luchtweginfecties of urineweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën. Infectiepreventiemaatregelen en verantwoord antibioticabeleid dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie. Gegevens over antibioticagebruik en antibioticaresistentie zijn te vinden in het jaarlijkse Nethmap/MARAN rapport. Het rapport van 2020 is hier te vinden.

Rol van de specialist ouderengeneeskunde in antibioticaresistentie

Specialist ouderengeneeskunde hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van antibioticaresistentie. Ze schrijven gericht antibiotica voor en passen de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen. Ook motiveren zij andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis hebben zij een voorbeeldfunctie en regierol en adviseren het bestuur over het terugdringen van antibioticaresistentie. Verantwoord antibioticabeleid kenmerkt zich door het voorschrijven van de juiste antibiotica bij de juiste diagnose in de juiste dosering en de juiste tijdsduur.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:
Else Poot

Else-Poot.jpg

Activiteiten Verenso

  • Jaarlijks vindt er in het najaar de griepvaccinatie plaats. Dit wordt gecoördineerd door het SNPG. Op de website staat specifieke informatie over het vaccineren in zorginstellingen. Verenso heeft regelmatig contact met de SNPG.

  • Binnen Verenso is een klankbordgroep Infectieziekten actief waaraan circa 15 specialisten ouderengeneeskunde deelnemen. De klankbordgroep komt 2x per jaar bijeen, daarnaast is er contact per e-mail. Heeft u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep infectieziekten? Neem dan contact op met Else Poot.  
  • Het SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) heeft als doel een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Jobje Haaijman vertegenwoordigt Verenso als voorzitter van de adviescommissie van SNIVVanaf januari 2019 is het SNIV gestart met een verdiepende surveillance over urineweginfecties.
  • Het RIVM organiseert maandelijks een signaleringsoverleg (ziekenhuis)infecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Bij het SO-ZI/AMR moeten BRMO uitbraken worden gemeld, onder andere om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de NZA. Namens Verenso neemt Desiree aan de Stegge deel aan dit overleg.