Thema's en projecten

Thematisch toezicht Infectiepreventie en antibioticaresistentie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start in het voorjaar 2019 bij individuele instellingen met thematisch toezicht infectiepreventie en antibioticaresistentie. De IGJ wil met haar toezicht bijdragen aan een bedrijfscultuur waar infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie prioriteit krijgen. Infecties met resistente bacteriën vormen namelijk een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen.

De inspectie start het thematisch toezicht in Limburg waar het toezicht een regionaal karakter zal hebben. Hiervoor is een apart toetsingskader voor Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie ontwikkeld. Het toetsingskader is, voor wat betreft de specialist ouderengeneeskunde, ten opzichte van de versie uit 2017 niet gewijzigd.

Om duidelijk te maken wat van een (vakgroep van) specialist(en) ouderengeneeskunde verwacht mag worden op de thema’s infectiepreventie en antibioticaresistentie heeft Verenso recent de handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie gepubliceerd. Om de implementatie van de handreiking te bevorderen is een checklist gemaakt. De checklist is te vinden in de richtlijnendatabase bij de handreiking onder het kopje ‘Aanverwante producten’.

Eerdere ronde thematisch toezicht

Van oktober 2017 tot mei 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een ronde van thematisch toezicht op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie in verpleeghuizen uitgevoerd. Bij het thematisch toezicht ligt de nadruk onder andere op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Over de uitkomsten van dit thematisch toezicht heeft de IGJ een factsheet gepubliceerd.

 

Meer informatie: Else Poot