Thema's en projecten

Nieuw advies Pneumokokkenvaccinatie 

 Pneumokokken.jpg

Om kwetsbare mensen te beschermen, en verdere belasting van de gezondheidszorg zo veel mogelijk te beperken, is bescherming tegen andere infectieziekten waarvoor vaccinatie beschikbaar is, zoals pneumokokkeninfectie, belangrijk. Daarom heeft de staatssecretaris, op advies van de Gezondheidsraad, besloten om volwassenen van 73 t/m 79 jaar voorrang te geven bij de pneumokokkenvaccinatie in het najaar van 2020.

Voor ouderen van 80 jaar en ouder is er onvoldoende bewijs over effectiviteit en de raad acht het aannemelijk dat bij deze leeftijdsgroep de effectiviteit over het algemeen beperkt zal zijn door het verminderen van de afweer. Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen voorlopig ook te kenmerken als medische risicogroep. Voor deze groep is nog onderzoek gaande voor welke subgroepen van patiënten met longschade vaccinatie zinvol is. Op dit deel van de website vindt u meer informatie over het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). De pneumokokkenvaccinatie vindt plaats in het najaar tegelijkertijd met de griepvaccinatie.

Eerder, in februari 2018, heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om volwassenen vanaf 60 jaar een pneumokokkenvaccinatie aan te bieden en deze vaccinatie elke vijf jaar te herhalen, tot en met de leeftijd van 75 jaar. In het licht van de COVID-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het ministerie van VWS in april 2020 gekeken of her-prioritering van de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk was met bovenstaande als uitkomst. 

 

Ga direct naar:
 
Nieuwsberichten