Thema's en projecten

Pneumokokkenvaccinatie 

 Pneumokokken.jpg

Pneumokokken en vaccinatie

Bij volwassenen vanaf 60 jaar is het meest voorkomende ziektebeeld bij een infectie door pneumokokken een pneumokokkenpneumonie, maar besmetting kan ook leiden tot een invasieve pneumokokkenziekte (IPD: meningitis, sepsis of invasieve pneumonie). Onder ouderen stijgt de mortaliteit met de leeftijd. Van de 60-plussers die zijn opgenomen in het ziekenhuis met een pneumokokkenziekte overlijdt circa 15%. Het risico op overlijden in de jaren na het doormaken van een pneumokokkenziekte is naar schatting ook met 15% verhoogd.

Vaccinatie met PPV23 geeft gedeeltelijke bescherming tegen infectie met pneumokokken en de gevolgen hiervan. Na vaccinatie met PPV23 wordt geen immunologisch geheugen opgebouwd en de beschermingsduur is beperkt. De meeste gezondheidswinst wordt bereikt als mensen tussen de 60 en 75 jaar iedere vijf jaar worden gevaccineerd. Hoewel de effectiviteit en de beschermingsduur niet optimaal zijn, leidt vaccinatie tot een aanzienlijke reductie van sterfte en ziekte door pneumokokken. Er is onvoldoende onderzoek naar de effectiviteit bij ouderen boven de 80, maar volgens de Gezondheidsraad is het aannemelijk dat bij hen de effectiviteit beperkt zal zijn, omdat er een verminderde respons zal zijn door veroudering van het afweersysteem.

Pneumokokkenvaccinatie 2021

In het najaar van 2021 staat de pneumokokkenvaccinatie weer op het programma (tegelijkertijd met de griepvaccinatie). Vanaf 1 juni 2021 (vanaf 09.00 uur) tot en met 30 juni 2021 kan via SNPG worden besteld. De maand mei kan gebruikt worden om na te gaan welke patiënten in aanmerking komen voor en om toestemming te vragen voor vaccinatie. Voor wat betreft de pneumokokkenvaccinatie is het advies van de Gezondheidsraad om de meest kwetsbare groep te vaccineren. Voor het campagnejaar 2021-2022 worden derhalve de 69 t/m 73 jarigen (geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) gevaccineerd. Vorig jaar werd al de groep 73 t/m 79 jarigen (geboren vanaf 1-1-1941 tot en met 31-12-1947) gevaccineerd.

  

Ga direct naar:
 
Nieuwsberichten