Thema's en projecten

Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV)

 

Aanleiding

Op basis van de COVID-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad op 20 april 2020 geadviseerd (zie ook het GR-advies) om in 2020 ouderen die het meest kwetsbaar zijn met voorrang te beschermen tegen pneumokokken. Dan gaat het om de groep die zowel bij een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19 een verhoogd risico heeft op een ernstig beloop.

Voor wie?

De commissie adviseert om dit najaar niet het NPPV zoals dat nu in opzet is (met vaccinatie bij 60, 65, 70 en 75 jaar) uit te voeren, maar mensen van 73 tot en met 79 jaar oud als eerste pneumokokkenvaccinatie aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin.

Op 30 april 2020 heeft de staatsecretaris besloten dat in 2020 ouderen in de leeftijd van 73 tot en met 79 jaar oud uitgenodigd worden voor pneumokokkenvaccinatie. In het najaar van 2020 worden volwassenen geboren in 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 en 1947  uitgenodigd.

Verschillen en overeenkomsten met het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

Hieronder volgen op een rijtje de overeenkomsten en de verschillen tussen het NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020. (bron: www.snpg.nl )

Overeenkomsten
 • Bestellen van 1 juni - 30 juni 2020
 • Voorleveringen in september 2020
 • Leveringen in oktober en november 2020
 • Declareren in december en januari 2020
 • Informatie voor patiënten (infograpic, uitnodigingsbrief, posters etc)
Verschillen
 • Beschermingsduur van het PPV23 vaccin is vijf jaar
 • De patiëntendoelgroep
 • Bij de griepvaccinatie de medische risicogroepen en iedereen van 60 jaar en ouder bij pneumokokkenvaccinatie elk jaar een specifiek omschreven leeftijdscohort
 • Voorselectie patiënten in mei (i.p.v. september)
 • Kwaliteitseisen van het bewaren van vaccins
 • Formaat van de verpakking
 • Chemotherapie is een tijdelijke contra-indicatie bij pneumokokkenvaccinatie
 • Veiligheidsnaald wordt draaiend bevestigd op het pneumokokkenvaccin
 • Pneumokokkenvaccins hoeven niet standaard aan het einde van de campagne vernietigd te worden, maar zijn tot expiratiedatum te zetten