Thema's en projecten

Handreiking Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde

Deze handreiking gaat over de zorg rondom het levenseinde van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat vooral om oudere mensen met complexe gezondheidsproblemen die zich in hun laatste levensfase bevinden.

Ook begrippen die - zowel in de zorgverlening als in de samenleving - gemakkelijk aanleidig geven tot verwarring of misverstanden worden hier beschreven. Van deze handreiking is tevens een beleidsversie beschikbaar, genaamd Begrippen en zorgvuldigheidseisen m.b.t. de besluitvorming rond het levenseinde.