Thema's en projecten

Medicatieoverdracht

Verenso heeft als betrokken partij van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ 2017 onderschreven. De leidraad streeft ernaar beter aan te sluiten bij de praktijk.

Verenso onderschrijft de leidraad inhoudelijk maar ziet nog een knelpunt in de implementatie en de status van de leidraad bij de handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op dit moment gelden de leidraad en de richtlijn ‘Overdracht van Medicatiegegevens in de keten’ beiden voor handhaving.

Knelpunten worden opgepakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) omdat zij de verantwoordelijkheid voor de implementatie op zich nemen.