Thema's en projecten

Veilige Principes in de medicatieketen

Cover-veilige-principes-in-de-medicatieketen.jpg

De Veilige Principes zijn een vervanging van de nota ‘Farmaceutische Zorg in Verpleeghuizen’(1998). Als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie is goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie essentieel voor een veilig medicatieproces. Het Platform Medicatieveiligheid waar Verenso aan deelneemt, heeft de Veilige Principes in de medicatieketen in 2012 ontwikkeld. De Veilige Principes beschrijven precies wie waar verantwoordelijk voor is bij het voorschrijven, beheren, uitdelen en toedienen van medicijnen.