Thema's en projecten

Zorgverzekeringswet

Om het toenemend aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie de juiste medische zorg te bieden moeten specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen gebruik kunnen maken van elkaars expertise. De huisarts moet voor de zorg aan ouderen met comorbiditeit en complexe problemen de expertise kunnen inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde. 

Verenso spant zich in om de specialist ouderengeneeskunde een plek te geven binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). We zijn hierover in gesprek met een drietal partijen: het minsterie van VWS (beleid), de Nederlandse Zorgautoriteit (bekostiging), en  Zorgverzekeraars Nederland (inkoop en declaratie). 

In de periode mei 2019 - augustus 2019 verwachten wij van de diverse partijen meer duidelijkheid te krijgen en zullen wij onze leden en andere belanghebbenden op de hoogte brengen van de belangrijkste uitkomsten.

 Over de meer praktische aspecten van het werken in de eerste lijn als specialist ouderengeneeskunde vindt u meer informatie in het dossier Financiering en producten op deze website. 


Verenso nieuwsberichten over de specialist ouderengeneeskunde en de Zorgverzekeringswet: