Thema's en projecten

Bekostiging

In dit onderdeel vindt u alle voor u relevante informatie met betrekking tot de bekosting van de specialist ouderengeneeskunde binnen de aanvullende geneeskundige zorg (AGZ).