Thema's en projecten

Inzet andere disciplines

De specialist ouderengeneeskunde kan voor consultatie en diagnostiek onder zijn of haar verantwoordelijkheid een andere discipline raadplegen zoals de GZ-psycholoog, de verpleegkundig specialist en paramedici. De specialist ouderengeneeskunde blijft eindverantwoordelijk voor deze discipline en draagt tevens verantwoordelijkheid voor een juiste declaratie en terugkoppeling aan de huisarts. Voorwaarden die gelden voor het declareren van andere disciplines op H335 zijn:

  1. De in te zetten professional levert GZSP onder verantwoordelijkheid van en onder regie van de specialist ouderengeneeskunde;
  2. De specialist ouderengeneeskunde is op de achtergrond aanwezig. Het gaat om kortdurende inzet;
  3. De inzet van de professional mag niet tegelijkertijd voor dezelfde zorg en persoon ten laste van de zorgverzekeringswet worden gedeclareerd.

Voor behandeltrajecten of meer structurele inzet door deze disciplines zijn er andere behandelprestaties en vormen. Voor medebehandeling binnen de subsidieregeling door de GZ-psycholoog en paramedici en voor multidisciplinaire behandeling in groep is een indicatiebesluit van het CIZ nodig.