Thema's en projecten

Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling

Geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen (GZSP) stond ook (nog) wel bekend als extramurale behandeling en wordt sinds 2015 geregeld via de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling voor patiënten zonder Wlz-indicatie.

Per 1 januari 2020 is deze zorg overgegaan naar de zorgverzekeringswet. De zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie blijft via de Wet langdurige zorg gefinancierd worden.