Thema's en projecten

Zorgkantoren

De Zorgkantoren contracteren en vergoeden zorgaanbieders of zelfstandige samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde voor patiënten met Wlz-indicatie die thuis wonen of in instelling zonder behandeling volgens de prestaties H335 die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft omschreven in de beleidsregel modulaire zorg 2020 BR / REG  - 20123a.  

 

Klik hier voor meer informatie over het zorgkantoor of de zorgkantoren van uw werkgebied.