Thema's en projecten

Productenboek specialist ouderengeneeskunde 

De Minister is voornemens om Aanvullende Geneeskundige Zorg (hierna AGZ) per 1 januari 2020 over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. In voorbereiding hierop heeft Verenso, samen met diverse leden en Significant, geïnventariseerd wat de specialist ouderengeneeskunde dagelijks doet en dit beschreven in het productenboek. Dit is nodig om goede financieringsmogelijkheden te krijgen, zodat u als specialist ouderengeneeskunde straks uw prestaties/handelingen kunt declareren bij verzekeraars. Door het beschrijven van de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde hopen wij een stevige zelfstandige positie voor de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet te krijgen.

Uitgangsposities

De werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde zijn onderverdeeld in drie uitgangsposities: collegiale consultatie, diagnostiek na verwijzing en uitvoering van en regie op behandelplan. Binnen deze uitgangsposities zijn de werkzaamheden gegroepeerd naar producten die in omvang en inhoud onderscheidend zijn. Deze uitgangsposities hebben we met behulp van leden tot stand gebracht.