Thema's en projecten

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is ouderengeneeskundig gecoördineerde, multidisciplinaire behandeling voor kwetsbare ouderen en ouderen met complexe multimorbiditeit die te maken hebben met een (sub)acute achteruitgang in mobiliteit en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Patiënten stromen in na een ziekenhuisopname of vanuit de thuissituatie. Voorafgaand aan de opname vindt triage plaats om te bepalen of GRZ passende zorg is. GRZ is primair gericht op terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie. Als terugkeer toch geen optie blijkt te zijn, dan wordt vastgesteld welke vervolgzorg passend is voor de patiënt.

Er zijn 145 zorgaanbieders die GRZ leveren. GRZ kan klinisch of poliklinisch (vaak aangeduid als ambulant) worden aangeboden, waarbij de behandeling ook deels thuis kan worden gegeven. Het multidisciplinaire zorg- en behandelteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, GRZ-verzorgende/-verpleegkundige, paramedici, psycholoog en eventueel nog andere disciplines. Een belangrijk aanvullend behandelaspect van de GRZ is het revalidatieklimaat; een attitude bij alle betrokken gericht op actief herstel in een stimulerende omgeving.

De GRZ wordt sinds 1 januari 2013 betaald via dbc’s vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is een landelijke behoefte aan beschrijvingen van goede kwaliteit van zorg binnen de revalidatie en kortdurende herstelzorg. Daarom werkt Verenso aan een beschrijving van kwaliteit van zorg in de GRZ. We zullen gedurende het jaar 2022 een concept kwaliteitsbeschrijving opstellen. Ben je geïnteresseerd om vanuit jouw expertise en praktijkervaring mee te lezen, neem dan contact op met Jolande Radstaak.

 Klik hier voor het netwerk kaderartsen GRZ.