Thema's en projecten

Langdurige zorg

De behandeling van patiënten met een Wlz-indicatie door specialisten ouderengeneeskunde worden vergoed uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ beoordeeld of ze hiervoor in aanmerking komen. De uitvoering van de Wlz ligt bij de Zorgkantoren.

Afhankelijk waar een patiënt woont, kan de zorg op een aantal manier worden geregeld: VPT, MPT, PGB of ZZP. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft prestaties en beschrijving voor verschillende zorgvormen opgesteld:

2021
2022

Klik hier voor meer informatie over het zorgkantoor of de zorgkantoren van uw werkgebied.