Thema's en projecten

Regelgeving geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen, ELV en Proeftuin kortdurende zorg gepubliceerd 

Na vele jaren van lobbyen zijn wij blij met het resultaat dat de specialist ouderengeneeskunde en de AVG per januari 2020 overgaan naar de Zvw voor de aanvullende geneeskundige zorg. 

Naast de regelgeving per 2020 voor Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelgeving Eerstelijnsverblijf (ELV) en Proeftuin kortdurende zorg gepubliceerd. Hieronder treft u de gepubliceerde documenten aan.

Regelgeving Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
Per 1 januari 2020 valt de zorg door de specialist oudergeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt nu gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor deze zorg regelgeving opgesteld onder de noemer: Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Regelgeving Eerstelijnsverblijf per 2020 en Proeftuin kortdurende zorg

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg
Op dit moment wordt kortdurende zorg in de eerste lijn op verschillende manieren bekostigd, terwijl de zorg zich richt op mensen met vaak dezelfde problematiek en de zorg door dezelfde behandelaren wordt geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP). De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor deze kortdurende zorg. Dat kan door via een experiment te werken en zo afspraken te maken over een alternatieve vorm van bekostiging. In deze informatiekaart (wegwijzer) leest u welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren.