Aios-lid Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO)

 

Zou jij graag willen bijdragen aan het prioriteren van richtlijntrajecten die aansluiten bij de behoeften van de beroepsgroep? Denk jij graag mee bij de beoordeling van richtlijnen die in aanmerking komen voor autorisatie? Dan nodigt Verenso jou als aios ouderengeneeskunde graag uit om te solliciteren als aios-lid Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO).

Verenso heeft vijf leden die samen de WRO vormen. Zij worden ondersteund door een secretaris (beleidsadviseur Verenso). Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van het aios-lid zoeken wij een opvolger. Deelname aan een werkgroep zoals de WRO kun je inzetten voor de jaarlijkse opdracht ‘Maatschappelijk handelen’ van de opleiding Ouderengeneeskunde.

De commissie Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) heeft als taak ervoor te zorgen dat ouderengeneeskundige richtlijnen opgesteld worden. Tevens bewaakt de WRO dat de richtlijnen tot stand komen via de procedure van de vereniging.

Kernwerkzaamheden als commissielid WRO
  • Prioriteert onderwerpen voor de richtlijnagenda ouderengeneeskunde (interne richtlijnen);
  • Monitort richtlijnontwikkeltrajecten met betrekking tot ouderengeneeskundige focus (afbakening en uitgangsvragen) en met betrekking tot de procedures van richtlijnontwikkeling;
  • Beoordeelt naar welke richtlijnontwikkeltrajecten van derden (externe richtlijnen) een specialist ouderengeneeskunde wordt afgevaardigd;
  • Beoordeelt of interne en externe richtlijnen in aanmerking komen voor autorisatie;
  • Past de richtlijnontwikkelprocedure van de vereniging aan op basis van actuele ontwikkelingen.
Profiel

De aios ouderengeneeskunde:

  • Heeft affiniteit met wetenschap of is gepromoveerd c.q. bezig met promoveren;
  • Heeft affiniteit met richtlijnontwikkeling en is op de hoogte van de (richtlijn)ontwikkelingen en actualiteiten binnen de ouderengeneeskunde
Tijdsbesteding en beloning

Naast deelname aan (overwegend digitale) kwartaalvergaderingen van de WRO zal de tijdsbesteding bestaan uit het per e-mail beantwoorden van vragen opgesteld door de secretaris (gemiddeld 1x per maand). De WRO-leden ontvangen een vacatievergoeding van €175,- per bijeenkomst. Reiskosten kunnen, indien van toepassing, gedeclareerd worden.

De leden van de WRO worden voor een periode van drie jaar benoemd door het
bestuur van Verenso met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van drie jaar.

Informatie en reactie

Voor meer informatie over bovenstaand profiel of om je interesse kenbaar te maken, kun je contact opnemen met Wendy Hommes-Poucki, beleidsadviseur Verenso, via whommes@verenso.nl of 030 2271910.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.