Ouderengeneeskunde

Het werkterrein

Het werkterrein van de specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde probeert de kwaliteit van het leven van ouderen en chronisch zieken te behouden of te verbeteren. Hij werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis, in de eerstelijnszorg of in het ziekenhuis.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn deskundig en ervaren in het verlenen van terminale en palliatieve zorg. Maar zij verlenen bijvoorbeeld ook medische zorg aan ouderen die moeten revalideren. Specialisten ouderengeneeskunde werken niet alleen met ouderen. Ze behandelen ook jongere patiënten met vergelijkbare complexe aandoeningen.

In het verpleeghuis

Het grootste deel van de tijd is de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling te vinden. Hij verricht medisch onderzoek en onderzoekt ook de behoefte aan paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Bovendien schakelt hij medische specialisten in voor advies en ondersteuning bij de behandeling. De specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de familie van de patiënt.

De meeste mensen blijven gemiddeld 2 á 3 jaar in een verpleeghuis. De specialist ouderengeneeskunde kent ze dus vaak langere tijd en bouwt daardoor een band met ze op. Hij krijgt ook te maken met verdrietige situaties, zoals sterfgevallen. Een belangrijke taak is daarom het begeleiden van een sterfbed en goede terminale zorg bieden. Daar krijg je als specialist ouderengeneeskunde ook veel voor terug: persoonlijk contact met patiënten en hun familie en een hechte werksfeer met collega’s.

Buiten het verpleeghuis

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen, die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of een huisbezoek. Er zijn ook specialisten ouderengeneeskunde, die spreekuur houden op de polikliniek geriatrie in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen. In bovengenoemde gevallen blijft de huisarts vaak de hoofdbehandelaar van de patiënt en heeft de specialist ouderengeneeskunde een consultfunctie.

Deel dit artikel