Verenso Tijdschrift

Het Tijdschrift staat open voor bijdragen van iedereen die betrokken is bij zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van de ouderenzorg in de gehele breedte.
Naar het tijdschrift

Leden

Verenso spant zich in om de belangen van haar leden te behartigen en het specialisme ouderengeneeskunde te profileren. Dit doet zij met de betrokkenheid van haar leden.
Word Verenso lid

Visitatie

Visitatie biedt de deelnemers reflectie op het eigen handelen en op het functioneren als geheel met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Lees meer