Over Verenso

De regio's

De vereniging bestaat uit 18 regio’s die zijn onderverdeeld in 7 clusters. Elk lid van Verenso is tegelijkertijd ook lid van een regio en kan aan de regionale vergaderingen en activiteiten deelnemen. In deze vergaderingen komen inhoudelijke- en beleidsmatige thema’s aan de orde. Zij fungeren als klankbord voor het bestuur en de raad van toezicht en zijn essentieel voor de implementatie van het Verenso-beleid. Daarnaast geven zij het beleid op regionaal niveau vorm. Elke regio heeft haar eigen bestuur. Deze gegevens vindt u terug op de regiopagina's van deze website. 

Clusterverdeling

Noord
Regio's Friesland en Groningen-Drenthe.

Oost
Regio's Arnhem-Nijmegen, Stedendriehoek, Enschede, Vecht-Reest-IJssel (VRIJ).

Zuid
Regio's Midden-Zuid-Limburg, Zuidoost-Noord-Brabant, Noord-Limburg.

Randstad Noord
Regio's Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer, Noord-Holland-Noord.

Randstad Midden
Regio's Flevoland, ’t Gooi, Utrecht.

Randstad Zuid
Regio’s 's-Gravenhage e.o., Zuid-Holland-Zuid.

Zeeland-Brabant
Regio's Zeeland-West-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant.