Over Verenso

De regio's

De vereniging bestaat uit regio’s die zijn onderverdeeld in 7 clusters. Elk lid van Verenso is tegelijkertijd ook lid van een regio en kan aan de regionale vergaderingen en activiteiten deelnemen. In deze vergaderingen komen inhoudelijke- en beleidsmatige thema’s aan de orde. Zij fungeren als klankbord voor het bestuur en de raad van toezicht en zijn essentieel voor de implementatie van het Verenso-beleid. Daarnaast geven zij het beleid op regionaal niveau vorm. Elke regio heeft haar eigen bestuur. Deze gegevens vind je terug op de regiopagina's van deze website. 

Clusterverdeling

Noord
Regio's Friesland en Groningen-Drenthe.

Oost
Regio's Arnhem-Nijmegen, Stedendriehoek, Enschede, Vecht-Reest-IJssel (VRIJ).

Zuid
Regio's Midden-Zuid-Limburg, Zuidoost-Noord-Brabant, Noord-Limburg.

Randstad Noord
Regio's Amsterdam, Kennemerland, Haarlemmermeer, Noord-Holland-Noord.

Randstad Midden
Regio's Flevoland, ’t Gooi, Utrecht.

Randstad Zuid
Regio’s 's-Gravenhage e.o., Zuid-Holland-Zuid.

Zeeland-Brabant
Regio's Zeeland-West-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant.