Over Verenso

De regio's

Verenso heeft ruim 2.000 leden. De leden vormen samen op landelijk niveau Verenso, maar ook op regionaal niveau; de Verenso-regio’s. Bijna alle regio’s van Verenso kennen een actief regiobestuur met als doel het bevorderen van de verbinding tussen de leden in die regio en de vereniging alsmede de discussie en meningsvorming over vraagstukken die verband houden met de doelstelling van de vereniging.

Een regio geeft op regionaal niveau - voor zover mogelijk - invulling aan de doelstelling en het gedachtegoed van de vereniging en werkt daartoe zoveel als mogelijk samen met het bureau. Elke regio heeft haar eigen bestuur. Deze gegevens vind je terug op de regiopagina's van deze website.