Bekostiging

Verenso behartigt de belangen van de beroepsgroep, ook als het om bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde gaat. Dit alles doen wij in contacten met onder meer de KNMG, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zorgverzekeraars en diverse brancheorganisaties. Wij zorgen ervoor dat de stem van onze leden wordt gehoord en dat deze wordt meegenomen in wet- en regelgeving en andere besluitvormingsprocessen.

Wij vinden dat alle patiënten recht hebben op de juiste zorg. Dat betekent dat kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag een specialist ouderengeneeskunde moeten kunnen raadplegen, binnen en buiten het verpleeghuis.

Verenso zet zich dan ook in voor:

  • Een passende vergoeding voor de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde.
  • Transparante afspraken voor arts en patiënt.
  • Meer regie voor de specialist ouderengeneeskunde als het gaat om de eigen vergoeding.

Behaalde successen
  • Toegang tot GRZ zonder ziekenhuisopname vanaf 2020 ook door specialisten ouderengeneeskunde en vanaf 2022 is nieuwe prestatie voor vergoeding beschikbaar voor patiënten thuis en in het ELV. Lees hier verder.
  • Het tarief voor de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is in 2019 verhoogd van €125 naar €160 per uur.
  • De eerstelijnszorg (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen) door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt per januari 2020 vergoed uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet.


Meer informatie: Yvonne Lensink