Opleiding

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Om specialist ouderengeneeskunde te worden, start je met de universitaire opleiding ‘Geneeskunde’. Daarna volg je een postacademische opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (drie jaar). Tijdens de vervolgopleiding loop je bij meerdere instellingen stage, zoals een verpleeghuis, ziekenhuis et cetera.

Er zijn vijf opleidingsinstituten in Nederland die de postacademische opleiding aanbieden:

Zeven aios ouderengeneeskunde aan het VUMC (Gerion) vertellen over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Klik hier voor de film. Lees meer over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en het vak op ouderengeneeskunde.nu.


SOON staat voor Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland en is een initiatief van de opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde. SOON faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen de vijf opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde. Door deze bundeling van krachten geeft SOON een impuls aan de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

VASON is de vereniging voor en door artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Zij spannen zich in voor de arbeidsrechtelijke belangen van de aios, door deel te nemen aan de CAO onderhandelingen. Ben jij aios en wil jij je naast je opleiding inzetten voor leuke activiteiten, op de hoogte blijven van politieke ontwikkelingen of meedenken over onderwijsvernieuwingen? Bezoek dan hun website www.vason.nl.

SBOH is werkgever van specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en financiert de gehele opleiding. Aios hebben bij ons een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. De SBOH financiert alle activiteiten voor de opleiding van haar aios. Dit houdt in dat de SBOH de beschikbare financiële middelen verdeelt over de: aios (werkgeverskosten), opleidingsinstituten (kosten voor het theoretisch onderwijs), opleiders (vergoeding van onkosten die samenhangen met het opleiden) en innovatie-, kwaliteits- en samenwerkingsprojecten.