Kwaliteit

Visitatie en EIF

De RGS herregistreert je als specialist ouderengeneeskunde als je in de 5 jaar direct voorafgaand aan het verlopen van de registratie hebt voldaan aan een aantal eisen. Deelname aan visitatie (externe kwaliteitsevaluatie) en EIF (evaluatie individueel evalueren) maken onderdeel uit van deze eisen. Zorg er daarom voor dat je tijdig hebt voldaan aan het proces van visitatie en EIF. De doorlooptijd van EIF is ongeveer zes weken. De doorlooptijd van een vakgroepvisitatie is langer (ongeveer 7 maanden), mede omdat je dit proces in groepsverband doorloopt.

Informeer daarom tijdig bij jouw vakgroep wanneer een volgende vakgroepvisitatie staat ingepland. Na afloop van de visitatiedag moet je nog zo’n drie maanden rekenen voor het afronden van het traject en daarmee het toekennen van jouw accreditatiepunten en de herregistratieverplichting.

Is er geen aanbod van een vakgroepvisitatie in de voor jou gewenste/benodigde periode of werk jeniet voor een vakgroep, meld je dan op tijd individueel via deze website aan voor een van de drie SOz visitaties die jaarlijks door Verenso worden georganiseerd zodat je de SOz-visitatie op tijd hebt afgerond voor jouw herregistratiedatum en je op die manier voldoet aan de herregistatie-eis van visitatie (externe kwaliteitsevaluatie). De accreditatiepunten voor een SOz-visitatie worden bij actieve deelname na afronding van de tweede SOz bijeenkomst toegekend. 

Nieuws