Kwaliteit

Formats voor toetsgroepen

Hieronder vind je de verschillende formats om accreditatie aan te vragen voor de deelnemende specialisten ouderengeneeskunde aan toetsgroepbijeenkomsten (FTO, intervisie, supervisie). In een toetsgroep komt een groep Cluster 1-artsen in een vaste samenstelling bij elkaar om op een systematische en kritische manier elkaar en de eigen wijze van zorgverlening te evalueren en te verbeteren.

Formats voor aanvraag accreditatie en verslaglegging FTO

Gebruik van dit formulier is verplicht voor het kunnen aanvragen van accreditatie van FTO bijeenkomsten die worden gehouden in 2024. Dit formulier vervangt het eerdere jaarplan. Deadline voor het indienen van het formulier Aanvraag accreditatie FTO via PE-online is 20 november 2023.

Gebruik van dit format voor de verslaglegging van de FTO-bijeenkomsten is verplicht om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten voor FTO-bijeenkomsten gehouden in 2024. Uiterlijk 1 mei 2025 moeten de verslagen van de FTO-bijeenkomsten, presentielijsten en presentaties worden ingediend in PE-online.

Formats voor aanvraag accreditatie en verslaglegging intervisie en supervisie

Deadline voor het indienen van het jaarplan intervisie of supervisie via PE-online, ten aanzien van de bijeenkomsten die worden gehouden in 2024, is 20 november 2023. Dit is 6 weken voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar, hetgeen een reglementair vastgestelde eis is om voor accreditatie in aanmerking te komen.

Uiterlijk 1 mei 2025 moeten de verslagen van de intervisie- of supervisiebijeenkomsten en presentielijsten (van de bijeenkomsten die zijn gehouden in 2024) worden ingediend in PE-online om voor accreditatie in aanmerking te komen.