Het werkterrein van de specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde probeert de kwaliteit van het leven van ouderen en chronisch zieken te behouden of te verbeteren. Hij werkt bijvoorbeeld in een verpleeghuis, in een hospice, in de eerstelijnszorg, revalidatiecentrum of in de GGZ.

In het verpleeghuis

De specialist ouderengeneeskunde richt zijn behandeling, indien mogelijk en gewenst, op behoud, verbetering en begeleiding bij afname van functioneren, en voert deze op geïntegreerde en persoonsgerichte wijze uit met als doel optimale regie en kwaliteit van leven voor de patiënt. De specialist ouderengeneeskunde verricht medisch onderzoek. Daarnaast biedt hij passende medische behandeling, zowel bij langdurige verpleeghuisopname als binnen de kortdurende zorg zoals bij geriatrische revalidatie of eerstelijnsverblijf. Daarbij bepaalt de specialist ouderengeneeskunde ook welke aanvullende paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) nodig is en voert hij de regie over de multidisciplinaire behandeling. Bovendien schakelt hij zo nodig medisch specialisten in voor advies en ondersteuning bij de behandeling. De specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de familie van de patiënt.

Buiten het verpleeghuis

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. De huisarts is in de eerste lijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de problematiek van de patiënt complexer wordt en daarmee de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. De specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of tijdens een huisbezoek. Er zijn ook specialisten ouderengeneeskunde die spreekuur houden op de polikliniek geriatrie in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen.