Het werkterrein van de specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde probeert de kwaliteit van het leven van ouderen en chronisch zieken te behouden of te verbeteren. Hij werkt bijvoorbeeld in een verpleeghuis, in een hospice, in de eerstelijnszorg of in het ziekenhuis.
 

In het verpleeghuis

De specialist ouderengeneeskunde verricht medisch onderzoek en onderzoekt ook de behoefte aan paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Bovendien schakelt hij medische specialisten in voor advies en ondersteuning bij de behandeling. De specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de familie van de patiënt.

Buiten het verpleeghuis

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen die passen bij het vakgebied van de specialist ouderengeneeskunde. De huisarts is in de eerste lijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene medische zorg voor kwetsbare ouderen. Wanneer de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, is expertise van een specialist ouderengeneeskunde noodzakelijk. De specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of een huisbezoek. Er zijn ook specialisten ouderengeneeskunde die spreekuur houden op de polikliniek geriatrie in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen.