Kwaliteit

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning (ACP) is nauw verweven met het vak ouderengeneeskunde. Veel kwetsbare ouderen ervaren een langere periode van achteruitgang waarbij een kleine verandering in gezondheid een flinke toename van zorgbehoefte kan indiceren. Ook kan een ontregeling de laatste levensfase inleiden. De specialist ouderengeneeskunde is zich hier van bewust en integreert het anticiperen op ontregelingen in de werkwijze. In proactieve gesprekken bekijkt de specialist ouderengeneeskunde samen met de patiënt en naasten welke doelen van zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen van de patiënt en de gezondheidssituatie. Met dit als uitgangspunt wordt vastgesteld wat passende zorg en behandeling is voor de korte termijn en wordt richting gegeven aan passende zorg en behandeling in toekomstige scenario’s.

Meer informatie: Wendy-Hommes Poucki