Over Verenso

Waarom lid worden?

Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. Samengevoegd.png

Lid worden van Verenso betekent dat u een belangrijke bijdrage levert aan het op de kaart zetten van de specialist ouderengeneeskunde. Twijfelt u nog? Wij hebben alle voordelen voor u op een rij gezet:

Gewicht-in-de-schaal.png Verenso behartigt de belangen van de beroepsgroep. Daarbij gaat het om thema’s als kwaliteit, professionalisering en bekostiging. Dit doen we door invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving of door artsen in opleiding enthousiast te maken voor dit prachtige vak, zodat er straks voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn om de kwaliteit van zorg en medische behandeling te waarborgen.

Dit alles doen wij in contacten met onder meer de KNMG, het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, diverse brancheorganisaties en zorgverzekeraars. Wij zorgen ervoor dat uw stem wordt gehoord en dat deze wordt meegenomen in wet- en regelgeving en andere besluitvormingsprocessen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat het tarief voor de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn is verhoogd van €125 naar €160 per uur.

Als lid van Verenso versterkt u onze representativiteit waardoor wij als beroepsvereniging een groter gewicht in de schaal kunnen leggen.

Van-elkaar-leren.png Ouderengeneeskunde is een uniek vakgebied en dat willen we graag zo houden. Uw inbreng is daarbij onmisbaar. Verenso biedt een platform om wetenschappelijke kennis en ervaringen te delen. Daarbij kunt u denken aan onze website, het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, de nieuwsbrief en onze Verenso congressen. 

Maar u kunt ook zitting nemen in commissies, werkgroepen en klankbordgroepen en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitskaders. Bent u een enthousiaste en bevlogen verteller? Dan bespreken we graag met u de mogelijkheden om als spreker op te treden tijdens congressen of (regio)bijeenkomsten.

Korting.png Als Verenso-lid kunt u gebruik maken van geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten van Verenso (speciaal voor leden). Daarnaast kunt u deelnemenaan het traject Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). Dit laatste kan interessant zijn voor u omdat alle specialisten ouderengeneeskunde bij herregistratie na 1 januari 2020 dienen aan te tonen dat ze in de vijf jaar daarvoor hebben deelgenomen aan een Evaluatie van het Individueel Functioneren.

Tot slot verzorgen bureaumedewerkers van Verenso op aanvraag presentaties voor groepen leden en/of praten zij mee over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over de Wet zorg en dwang, medisch leiderschap, medicatieveiligheid of een van de Verenso richtlijnen.

Medisch-contact.png Verenso is federatiepartner van de KNMG, de overkoepelende organisatie voor artsen. Leden van Verenso zijn automatisch aangesloten bij de KNMG. Daarom ontvangt u als lid ook het KNMG-weekblad Medisch Contact.
Landelijk-beleid-naar-praktijk2.png Welke gevolgen heeft het landelijke beleid op uw dagelijkse praktijkvoering? Bijvoorbeeld als het gaat om de wet BOPZ, de Wet zorg en dwang, of de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst? Verenso maakt inzichtelijk wat u precies kunt verwachten bij nieuwe wet- en regelgeving en helpt u als u vragen heeft.