Over Verenso

Het bureau

Op het bureau van Verenso werken ca. 20 vaste medewerkers (excl. eventuele aios die een beleidsstage hebben). Zij dragen zorg voor de uitvoering van het beleid. Er wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan en begroting die door de leden tijdens de ALV worden goedgekeurd. Op dit moment heeft Verenso ruim 2.000 leden.

De medewerkers zijn werkzaam in de deelgebieden (teams): Belangenbehartiging, Kwaliteit of Wetenschap & Opleiding.