Eenheid van taal

De gegevens die specialisten ouderengeneeskunde over hun patiënten vastleggen, zijn zeer waardevol. Uiteraard voor behandeling van de patiënt. Maar ook voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de ouderengeneeskunde. De gegevens kunnen een antwoord geven op vragen als: Hoeveel somatische en psychogeriatrische patiënten wonen in een verpleeghuis? Wat is de gemiddelde zorgzwaarte in Nederland?

Vragen over dit dossier?

Neem contact op met: 

 VA001-_65.jpg

Sandra van Beek

Maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Daarvoor is eerst standaardisatie in de elektronische patiëntendossiers nodig. En een data-infrastructuur. Om dit voor elkaar te krijgen, werken Verenso, UNO Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC) en het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) samen aan het Programma Leren van Data.

Binnen dit programma ontwikkelt Verenso, samen met specialisten ouderengeneeskunde,  een minimale dataset, in aansluiting op de landelijke zorginformatiebouwstenen (zib’s). Verenso toetst deze in een pilot en zorgt voor aansluiting bij andere beroepsgroepen. Dit project noemen we ‘Eenheid van taal ’. Half december 2021 heeft het bestuur van Verenso deze minimale dataset vastgesteld. Het Nivel zorgt voor de data-infrastructuur, het Register  Leren van data in Verpleeghuizen, en de governance. UNO-Amsterdam doet onderzoek en organiseert peilstations, in samenwerking met vakgroepen specialisten ouderengeneeskunde.

Een eerste resultaat: registratie COVID-19

Een eerste resultaat van het project is al behaald: de registratie rondom COVID-19 in verpleeghuizen. Verenso maakte met specialisten ouderengeneeskunde en een groot aantal leveranciers van elektronische patiëntendossiers afspraken om op dezelfde manier en met dezelfde definities de gegevens over COVID-19 in verpleeghuizen vast te leggen. Dankzij deze registratie kon de verpleeghuissector aantonen dat het virus in de verpleeghuizen zich snel verspreidde en dat er daarom dringend behoefte was aan tests en beschermende middelen om de opmars van het virus in te dammen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de juiste maatregelen werden genomen en de situatie voor verpleeghuispatiënten kon verbeteren. De registratie liep van maart 2020 tot 1 juni 2021. Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. Naast de gegevens uit Ysis van Gerimedica worden nu ook de wekelijkse tellingen uit Ons van Nedap gepubliceerd.  

Meedoen?

Bent u specialist ouderengeneeskunde en wilt u bijdragen aan het programma Leren van Data? Graag! Meld u aan bij de betrokken medewerkers.

Lees meer