Over Verenso

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Verenso is federatiepartner van de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

De artsenfederatie KNMG kent acht leden: zeven beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging De Geneeskundestudent als achtste lid. 

  • De Geneeskundestudent
  • Federatie Medisch Specialisten
  • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
  • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
  • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Zie voor meer informatie de website van de KNMG