Over Verenso

Jan Stoopprijs 2019

Ieder jaar wordt de Jan Stoop prijs, ingesteld door het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO), uitgereikt aan artsen in opleiding of pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskundes voor een door hen gepubliceerd onderzoek. Dit jaar overhandigde hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Cees Hertogh de prijs aan Wanda Rietkerk voor haar onderzoek ‘Thuiswonende kwetsbare ouderen stellen en behalen doelen met een case -manager.’

JanStoopprijs2019.jpg

Dit onderzoek vond plaats binnen een integraal zorgproject in Noord-Oost Groningen: SamenOud. Hierin hebben meer dan 200 kwetsbare ouderen samen met een casemanager doelen gesteld. De doelen waren zeer uiteenlopend, maar gingen meestal om fysieke problemen, mobiliteit en ondersteuning of zorgvragen. De ernst van alle doelen werd in kaart gebracht doordat ouderen een VAS score hieraan gaven. Ook gaven de ouderen aan welke score ze zouden wíllen behalen.

De ouderen stelden gemiddeld drie á vier doelen. Zij werden dan een jaar begeleid door een casemanager. Deze casemanager kon de doelen bespreken in een ouderenteam. Dit team bestond uit een sociaal werker, een wijkverpleegkundige, huisarts en een specialist ouderengeneeskunde. Binnen een jaar evalueerde de oudere elk doel, met opnieuw een score. Het bleek dat 74% van alle doelen behaald werd, dat de doelen gemiddeld 2,5 punt verbeterden op de 10 punts-schaal en dat 89% van de ouderen tenminste één doel behaalde. Doelen op het gebied van fysieke problemen werden relatief het vaakst behaald, en doelen op het gebied van pijn en mobiliteit relatief minder vaak.  

JanStoopprijs2_2019.jpg

Het blijkt dus goed mogelijk om ouderen zelf doelen te laten formuleren en te scoren. En met ondersteuning kan een groot deel van de doelen behaald worden in een jaar! Een zeer interessant werkveld om als specialisten ouderengeneeskunde in te begeven.

Verenso feliciteert Wanda Rietkerk met deze prijs.