Over Verenso

Jan Stoopprijs 2021

AnneliesVeldwijk.jpg 

Ieder jaar wordt de Jan Stoopprijs, ingesteld door het Interfacultair Overleg Specialisme Ouderengeneeskunde (IOSO), uitgereikt aan artsen in opleiding of pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskunde voor een door hen gepubliceerd onderzoek. Dit jaar overhandigde hoogleraar ouderengeneeskunde Sytse Zuidema digitaal de prijs aan Annelies Veldwijk voor haar onderzoek ‘Continuous Palliative Sedation in Nursing Home Residents With Dementia and Refractory Neuropsychiatric Symptoms’.

Zuidema gaf aan onder de indruk te zijn van de kwaliteit van alle inzendingen, maar dat Annelies uiteindelijk gewonnen heeft vanwege het feit dat continue palliatieve sedatie als uiterste redmiddel bij refractair probleemgedrag bij dementie een taboedoorbrekend onderwerp is, waar enorme behoefte is aan aanvullende wetenschappelijke literatuur. De publicatie geeft een helder beeld van het proces van besluitvorming en uitvoering in de dagelijkse praktijk en is daarmee erg relevant voor de specialist ouderengeneeskunde.

Klik hier voor haar onderzoek.