Uitwisselen van informatie tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde

2014 - De samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde rond de zorg voor de oudere patiënt met complexe problematiek neemt toe. Het consulteren van een specialist ouderengeneeskunde kan bijdragen aan effectievere zorg voor ouderen die thuis wonen.
 
Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Deze samenwerking vergt een goede uitwisseling van informatie. Om die reden is door de kaderartsen specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, in samenwerking met Verenso en Laego de publicatie ‘Uitwisselen van informatie tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde’ opgesteld.