De specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen verschillende medicijnen op elkaar kunnen hebben.

De klachten van de patiënten van de specialist ouderengeneeskunde lopen erg uiteen. De meeste patiënten zijn ouderen. Maar ook jonge mensen komen soms in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben.

Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Waar dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Dit heet ook wel advance care planning. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? Wat is voor de patiënt belangrijk? De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt.