Wet langdurige zorg (Wlz)


Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg in werking getreden. De verzorgingshuizen zoals we die kenden zijn verdwenen. De toegang tot langdurig verblijf is aangescherpt. En daarnaast heeft de patiënt de keuze als hij geïndiceerd is voor de Wet langdurige zorg uit een aantal leveringsvormen:

  • Verblijf
  • Volledig pakket thuis
  • Modulair pakket thuis
  • Persoonsgebonden budget

Belangrijk is dat de leveringsvorm wordt vastgesteld in een goed gesprek tussen patiënt en zorgverzekeraar (zorgkantoor). In de praktijk zien we dat opname in een verpleeghuis veel later plaatsvindt dan voorheen. Het is alleen aan de orde als het thuis echt niet meer gaat. Het Volledig Pakket thuis wordt vaak geleverd in beschermde woonomgevingen. Het Modulair Pakket thuis treft men het vaakst aan bij Wlz geïndiceerden die gewoon in hun eigen woning blijven wonen.

Nieuws