Over Verenso

Verenso-Beurs voor onderzoek 2024

Draagt jouw wetenschappelijke onderzoek bij aan bevordering van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde?

Cover_Beurs.jpg

Verenso heeft al enkele jaren de traditie om € 10.000,- beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek: de Beurs. De Beurs heeft als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen.

Onderzoekers kunnen projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek indienen bij Verenso om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Beurs. Het projectvoorstel dient te voldoen aan de voorwaarden van Verenso, zoals beschreven in document 'subsidievoorwaarden'. De Beurs staat alleen open voor specialisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, die lid zijn van Verenso.

Eindresultaten Verenso-Beurs

Ter inspiratie

In 2017 hebben toenmalig aioto’s Ewout Smit en Dennis Visser de Verenso-Beurs weten te winnen met hun idee om de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) te onderzoeken. Na het verkrijgen van de BEURS hebben Ewout en Dennis eerst verbinding gezocht met onderzoekers van het UNC-ZH en andere vertegenwoordigers binnen het onderzoeksgebied. De ontstane onderzoeksgroep heeft gezamenlijk en succesvol de meeteigenschappen van de USER in kaart gebracht voor de geriatrische revalidatie. Dit heeft geresulteerd in twee internationale publicaties.

Met behulp van de Verenso-Beurs 2020 onderzocht aios ouderengeneeskunde Marlies Dijk onder begeleiding van specialisten ouderengeneeskunde Eefje Sizoo, Martin Smalbrugge en een groep experts hoe specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en ouderenpsychiaters tot een keuze komen. De resultaten zijn gepubliceerd in Age and Ageing

Nog meer inspiratie nodig? Bekijk hier de gehonoreerde onderzoeken door de jaren heen.

Aanvragen Verenso-Beurs

Tijdens het voorjaarscongres op 13 juni 2024 zullen de genomineerden tijdens de algemene ledenvergadering een korte presentatie van hun onderzoek geven en wordt de winnaar van de Beurs bekendgemaakt.

Aanvragen voor de Beurs dienen uiterlijk 15 maart 2024 in het bezit te zijn van Verenso. Je kunt je aanvragen indienen bij Elien oosterwegel via eoosterwegel@verenso.nl. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen worden niet meegenomen ter beoordeling.

Klik hier voor de subsidievoorwaarden.