Richtlijnendatabase

Richtlijnen en (medisch inhoudelijke) handreikingen die Verenso heeft uitgegeven en/of geautoriseerd, zijn - gerangschikt op alfabetische volgorde - opgenomen in de richtlijnendatabase van Verenso en vormen het uitgangspunt bij het medisch handelen van de specialist ouderengeneeskunde.

Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk en zijn tot stand gekomen volgens strikte kwaliteitscriteria, waarbij onderbouwing door grondig literatuuronderzoek gedaan is. Bij het ontwikkelen van handreikingen is niet voldaan aan de kwaliteitscriteria voor richtlijnen waardoor de bewijskracht beperkter is.

Verenso heeft verschillende kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Daarnaast neemt Verenso deel aan multidisciplinaire kwaliteitsstandaardontwikkelingen of -herzieningen van andere beroepsverenigingen, organisaties en instituten. Doel van participatie is voor Verenso dat relevante expertise binnen het ouderengeneeskundige thema en de taken en rol van de specialist ouderengeneeskunde goed tot uitdrukking komt in de kwaliteitsstandaard en aansluit bij overige voor de beroepsgroep geldende kwaliteitsstandaarden.

Mocht je een product van Verenso zoeken, maar deze niet in deze database vinden, zoek dan via de trefwoordenlijst A-Z (bovenaan de website) of in de zoekmachine (rechtsboven).

Wil je een code voor een e-learning aanvragen? Stuur dan een e-mail naar richtlijnen@verenso.nl.