Kwaliteit

Kwetsbare ouderen, zorgpad over de keten en in het ziekenhuis 

2018 - Dit zorgpad biedt handvatten om het zorgproces rond de kwetsbare oudere patiënt te verbeteren of te optimaliseren. Dit betreft zowel het zorgproces in het ziekenhuis als door de keten heen. Het zorgpad volgt de route van de patiënt, die tijdens dit proces meerdere overleg en beslismomenten tegenkomt, waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Dit vergt samenwerking, afstemming en vooral goede overdracht tussen de hulpverleners onderling en tussen de verschillende zorginstellingen en organisaties, waarin ook de betrokkenheid van de patiënt geborgd moet zijn. Het zorgpad zelf is geen richtlijn, maar bevat in de procesbeschrijving toepassingen van en verwijzingen naar bestaande richtlijnen en instrumenten.

Eigenaar: NVKG
Participant namens Verenso: Amnon Weinberg