Masterclass medisch leiderschap

Leiderschap.jpg 

Verenso organiseert in samenwerking met My-doc masterclasses medisch leiderschap. Deze  bestaat uit twee dagdelen en zal digitaal of fysiek plaatsvinden. 

De masterclass richt zich op specialisten ouderengeneeskunde die zich op het gebied van medisch leiderschap verder willen ontwikkelen. Na deze praktijkgerichte masterclass heb je als specialist ouderengeneeskunde zeer relevante competenties uitgebreid en meer zicht op je eigen leiderschapsstijl. Kernbegrippen als persoonlijk leiderschap, positionering, profilering, managementtaal, communicatie met directie en bestuur, uitspreken, aanspreken en teamdynamiek staan hierbij centraal. 

Trainers van My-doc verzorgen deze geaccrediteerde masterclasses die een aantrekkelijke mix van theorie en praktijk, inspirerende praktijkvoorbeelden en ruimte voor eigen inbreng bieden. De vorm zorgt voor een wisselwerking tussen praktijk, theorie en toepassing. Per onderwerp is de opbouw als volgt: 

  • inleiding in het thema;
  • theoretische beschouwing: kennis en inzicht in het thema;
  • praktische beschouwing: theorie vertalen naar de praktijk van de specialist ouderengeneeskunde zodat deze handvatten krijgt voor de dagelijkse praktijk;
  • van kennis naar actie: oefenen met de praktische handvatten. 
Beter grip op je vak 

Uitdagingen in de ouderenzorg als gevolg van bijvoorbeeld de dubbele vergrijzing en toenemende personeelstekorten leiden ertoe dat specialisten ouderengeneeskunde steeds meer worden uitgedaagd om leiderschap te tonen in een veranderend zorglandschap. Het is noodzakelijk om als specialist ouderengeneeskunde actief mee te denken over de organisatie van zorg binnen de zorgorganisatie. Dit geldt zeker niet alleen voor de eerste geneeskundigen of medisch managers, maar inspraak en zeggenschap zijn voor iedere specialist ouderengeneeskunde belangrijke thema’s. Recent is dit ook vastgelegd in het convenant ‘rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’. Een visie ontwikkelen vanuit eigen professionaliteit leidt namelijk tot cruciale invloed op de kwaliteit van zorg. Hiervoor is het van belang dat de specialist ouderengeneeskunde proactief en vanuit eigen kracht het gesprek aangaat met het bestuur, management en andere zorgdisciplines.  Zie voor meer informatie ook de volgende links:

Wil jij weten hoe een specialist ouderengeneeskunde een eerdere editie van deze masterclass heeft ervaren? Lees het hier: Medisch leiderschap: meer inzicht en slagkracht.

Klik hier voor de actuele startdata van een masterclass.

 

Meer informatie: Elien Oosterwegel