Kwaliteit

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) en komen veel voor. Ze kunnen ontstaan als het afweersysteem tekortschiet of als het micro-organisme erg sterk is. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van infectieziekten. Als het gaat om het voorkomen en behandelen van infecties, is een belangrijke rol weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde. Dat geldt ook voor het terugdringen van antibioticaresistentie.  

Doorlopende activiteiten Verenso

  • Jaarlijks vindt er in het najaar de griep- en pneumokokkenvaccinatie plaats. Dit wordt gecoördineerd door het SNPG. Op de website voor de pneumokokkenvaccinatie staat specifieke informatie over het vaccineren in zorginstellingen. Verenso heeft regelmatig contact met de SNPG.
  • Binnen Verenso is een klankbordgroep Infectieziekten actief waaraan circa 20 specialisten ouderengeneeskunde deelnemen. De klankbordgroep komt 2x per jaar bijeen, daarnaast is er contact per e-mail. Heb je interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep infectieziekten? Neem dan contact op met Else Poot
  • Het SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) heeft als doel een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Paul van Houten vertegenwoordigt Verenso als voorzitter van de adviescommissie van SNIV.
  • Het RIVM organiseert maandelijks een signaleringsoverleg (ziekenhuis)infecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR). Dit is een overlegstructuur die als doel heeft uitbraken van (resistente) micro-organismen in zorginstellingen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid op te sporen. Bij het SO-ZI/AMR moeten BRMO uitbraken worden gemeld, onder andere om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de NZA. Namens Verenso nemen Desiree aan de Stegge en Marga Nonneman deel aan dit overleg.