Kwaliteit

Aanscherping accreditatie FTO

Een FTO-groep kan voor accreditatie door Verenso in aanmerking komen, indien deze voldoet aan de regelgeving van het Accreditatie Bureau Cluster 1 (hoofdstuk 3.7 en verder). Tot 2019 werden accreditatieaanvragen voor FTO-groepen in allerlei vormen aangeboden. Dit heeft bij de accrediteurs tot twijfels geleid over het niveau van sommige FTO-groepen. Vanaf 1 januari 2019 worden aanvragen beoordeeld o.b.v. de tekst van de accreditatieregelgeving rondom de accreditatie van een FTO-groep.

Belangrijk bij de beoordeling van de accreditatieaanvraag is of de PDCA ofwel de leercyclus, doorlopen is. De voornemens in het eerdere ingediende formulier Aanvraag accreditatie FTO van de FTO-groep moeten qua uitvoering terug te vinden zijn in de verslaglegging.

Voor de accreditatie moet inzichtelijk zijn wat voor (onderwijs) materiaal er gebruikt is (liefst in PowerPoint) en welke afspraken er gemaakt worden. Hoe deze worden geïmplementeerd en worden gecontroleerd. Goede afspraken met een apotheker zijn hierbij noodzakelijk.

Bij de visitatie van een vakgroep wordt het FTO ook beoordeeld. Belangrijke criteria zijn:

  • het medisch handelen en het medicatiebeleid. Met name wordt er gekeken of er geen sprake is van ongewenste interdoktervariatie in het medisch handelen bij vergelijkbare problematiek.
  • of er een (geriatrisch) formularium is.
  • of artsen met de toeleverende apotheker hun voorschrijfbeleid evalueren.
  • of er individuele prescriptiecijfers besproken worden.

Er zijn verplichte formats voor de FTO accreditatie-aanvraag en verslaglegging FTO om voor accreditatiepunten in aanmerking te komen. Formats vind je overzichtelijk op een rij op deze pagina. Ook kun je op de website terecht voor andere vragen (zie rubriek FAQ).