Kwaliteit

Veilige Principes in de medicatieketen

Cover-veilige-principes-in-de-medicatieketen.jpg

Het Platform Medicatieveiligheid waar Verenso aan deelneemt, heeft de Veilige Principes in de medicatieketen in 2012 ontwikkeld. In de Veilige principes is vastgelegd wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft in de medicatieketen en wat in beginsel veilig is in het medicatieproces. Voor cliënten die hulp krijgen bij medicatiebeheer is een goede afstemming tussen alle betrokkenen essentieel: de cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker.

Aanleiding van de herziening is de nieuwe Kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten, die gaat over onder meer de digitale overdracht van medicatiegegevens. De implementatie daarvan vindt plaats in het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’. In de geactualiseerde Veilige principes is de Kwaliteitsstandaard voor zover mogelijk verwerkt.

In de herziene Veilige principes is opgenomen dat alle professioneel betrokkenen in de transitiefase (naar verwachting 2022-2026) zorg dragen voor de benodigde digitale infrastructuur, aansluiting op die infrastructuur en dat medicatiegegevens worden overgedragen met behulp van deze infrastructuur. Daarnaast zijn nieuwe begrippen uit de Kwaliteitsstandaard ingevoerd en toegelicht (o.a. Basisset medicatiegegevens, Aanvullende set, Medicatieoverzicht).

De Veilige principes staan in een interactieve pdf-versie, met toelichting en hulpmiddelen. Er is nu ook een compact document beschikbaar, om een snel overzicht te hebben van de Veilige principes.  Deze compacte versie gaat onder meer in op de bedoeling en uitgangspunten van de Veilige principes en geeft een samenvatting van de Veilige principes voor alle betrokkenen in de medicatieketen.

Voor vragen over de Veilige principes kan contact worden opgenomen met Wendy Hommes-Poucki.