Kwaliteit

Verduidelijking voorwaarden accreditatie van het Persoonlijk Leerplan

Specialisten ouderengeneeskunde kunnen op verschillende manieren accreditatie krijgen voor deskundigheidsbevorderende activiteiten zodat zij daarmee aan een van de herregistratie-eisen kunnen voldoen. Accreditatie is mogelijk als de deskundigheidsbevordering voldoet aan de accreditatieregelgeving.

Buiten het bestaande aanbod van geaccrediteerde nascholing kan een specialist ouderengeneeskunde ook een eigen individueel traject voor deskundigheidsbevordering volgen, gericht op verdere professionele ontwikkeling als specialist ouderengeneeskunde. Voorbeelden zijn het volgen van een coachingstraject of het volgen van een leiderschapsprogramma dat (nog) niet specifiek voor artsen is geaccrediteerd.

Om voor accreditatie van een Persoonlijk leerplan in aanmerking te komen, geldt volgens de  accreditatieregelgeving (artikel 3.7) dat:

  • tenminste zes weken voor aanvang van het betreffende professionele ontwikkeltraject via accreditatie@verenso.nl een Persoonlijk leerplan moet worden ingediend.
  • in het Persoonlijk Leerplan moet duidelijk gemotiveerd worden waarom en hoe dit ontwikkeltraject bijdraagt aan de professionele ontwikkeling als specialist ouderengeneeskunde.
  • in het Persoonlijk Leerplan moet het leertraject beschreven worden, een overzicht van de geformuleerde doelstellingen/ eindtermen, een overzicht van docenten, het vermoedelijke tijdsbeslag (het traject dient binnen twee jaar afgelegd te worden) en de plaats(en) van het onderwijs.

Vervolgens beoordeelt het onafhankelijke accreditieorgaan van Verenso of het persoonlijke ontwikkeltraject -zoals beschreven in het Persoonlijk leerplan- bijdraagt aan de verdere professionele ontwikkeling als specialist ouderengeneeskunde en voldoet aan de accreditatievoorwaarden daarvoor.