Technologie

Stimuleren van inzet van technologie

Technologie.jpg

Technologie voor het verbeteren en/of vereenvoudigen van communicatie tussen patiënt en arts is zeker een terrein waarop de vereniging zich moet bewegen (onder ander EPD en video-consultatie). Dat geldt ook voor de medisch ethische kwesties rondom technologie. Dossiers van artsen moeten beter op elkaar afgestemd worden. Ook kan de praktijkvoering en kennis-ontwikkeling gestimuleerd worden door gebruik te maken van technologie. Zo kan technologie worden ingezet om de onderlinge communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten te verbeteren. Van belang is nauwere banden te onderhouden met praktijk en leverancier. Een belangrijk aandachtsgebied is daarnaast om te blijven werken aan koploperschap in eenheid van taal en het uitwisselen van gegevens.

Klik hier voor de notitie Specialist ouderengeneeskunde 2030.